Thống kê
Hôm nay : 13
Tháng 08 : 138
Năm 2022 : 5.967
 • NGUYỄN VIẾT ĐẠI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban Đại diện Cha mẹ trẻ
  • Điện thoại:
   0979564223
 • HỒ XUÂN TIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0795558038
  • Email:
   xuantienhm@gmail.com
 • BÙI THỊ THU ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ MG Bé- Nhỡ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982287094
  • Email:
   trangnhithuy@gmail.com
 • TRẦN THỊ HIỆP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ MG Lớn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976537989
  • Email:
   tranthihiepbm@gmail.com
 • PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0971024422
  • Email:
   phuongthaomntk@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ MỸ LỆ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0773440085
  • Email:
   myle.mgvanhkhuyen@gmail.com